regelement aangepast

Ten opzichte van 2016 is het regelement op enkele punten aangepast voor meer informatie kijk onder regelement:

De veranderingen:

  • de eerste vijf prijswinnaars dienen bij prijsuitreiking aanwezig te zijn op de finale dag!
  • Verzet controle zal worden uitgeoefend