verzetten tabel

Dit seizoen zal het bestuur en jury controle uitoefenen op het gebruik van het juiste verzet, dit ter bescherming van de kinderen. wij hanteren hierbij het verzetten tabel van de KNWU, voor meer informatie vraag bij je trainer op de vereniging.

Een fiets heeft een zogenaamd "verzet".
Dat is de afstand die de fiets aflegt als de trapas precies één keer ronddraait.
Als je een heel groot voortandwiel en een heel klein achtertandwiel hebt, dan legt de fiets een grote afstand af.
Men zegt dan dat je een zwaar verzet hebt.

Als jeugdrenner mag je niet met een zwaar verzet rijden.
Je verzet mag niet zwaarder zijn dan:

categorie weg baan veldrijden 
1 5,46 m 5,46 m 5,22 m 
2 5,46 m 5,46 m 5,22 m 
3 5,78 m 5,78 m 5,52 m 
4 5,78 m 5,78 m 5,52 m 
5 6,14 m 6,14 m 5,87 m 
6 6,14 m 6,14 m 5,87 m 
7 6,55 m 6,55 m 6,26 m 

Het advies van het bestuur van de OJC is om als voorblad een 46 te gebruiken. Hierdoor zijn de aanpassingen met het ouder worden minimaal en hoeft alleen het achter verzet te worden aangepast.